Bijdrage visse­rij­com­missie tijdens gedach­te­wis­seling met Euro­com­mis­saris Karmenu Vella


22 januari 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter. Voordat de Eurocommissaris een verkeerde indruk krijgt [dat de gehele commissie tegen het drijfnetverbod is]; ik was juist heel blij met hetvoorstel van de Europese Commissie over drijfnetten. Ik denk dat heel veel andere dieren daar ook erg blij mee waren: vissen, zeezoogdieren en vogels. De Commissaris weet als geen ander dat vogels boven land al veel te verduren hebben, en sterfte in drijfnetten kan wel eens de nekslag zijn voor het voortbestaan van deze soorten. Ik had gehoopt dat hij met wat meer overtuiging en verve het voorstel van zijn voorganger zou verdedigen, en wat meer vertrouwen toonde in zijn diensten. De dieren verdienen het.

Ik heb nog twee andere vragen. Ten eerste, in artikel 27 van de Verordening inzake de bescherming van dieren bij het doden staat dat uiterlijk 8 december 2014 een rapport door de Commissie zal worden gepubliceerd over de mogelijkheden om vissen te beschermen op het moment van doden, inclusief voorstellen voor wetgeving. Kunt u aangeven waarom dit rapport er nog niet is en wanneer wij het kunnen verwachten?

Mijn tweede vraag: hoewel er al sinds jaren een moratorium is op de walvisvaart, en ondanks bescherming van kleine walvisachtigen, zijn er een aantal landen die de bescherming van walvissen en dolfijnen aan hun laars lappen. Zoals Noorwegen, IJsland de Faeröer Eilanden en Japan. Ook vandaag worden er in Japan vele dolfijnen via drijfjacht gevangengenomen of gedood. Bent u bereid om deze gruwelijke slachting van walvissen en dolfijnen onderdeel uit te laten maken van de onderhandelingen over de handelsakkoorden? Dank u wel.

Karmenu Vella: […] Wat betreft de dodingsmethoden. Ik denk niet dat er hier iemand is die met opzet vissen of vogels pijn wil doen, vandaar dat wij ook zo graag de bijvangst van dolfijnen, vogels en zeezoogdieren willen voorkomen.

Interessant voor jou

Bijdrage visserijcommissie tijdens debat over meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over een stappenplan voor een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer