Bijdrage plenaire verga­dering over een stap­penplan voor een nieuwe inter­na­ti­onale klimaat­o­ver­een­komst in Parijs


28 januari 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Vandaag debatteren wij over het "Stappenplan voor een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs". En in het woord "stappenplan" zit nou juist het probleem; het is exemplarisch voor de struisvogelpolitiek van de nieuwe Europese Commissie over alles wat te maken heeft met klimaatverandering. De Commissie neemt dit probleem niet serieus en volgt haar eigen stappenplan: 1. Ze schrapt de post van Commissaris voor klimaatverandering. 2. Ze negeert de intensieve veehouderij als belangrijke factor in klimaatverandering. 3. Ze subsidieert overproductie van vlees en melk, die nota bene verantwoordelijk zijn voor 14% van de broeikasgassenuitstoot. 4. Ze steekt haar kop in het zand en ontkent dat het jarenlange, op bulkproductie, gefocuste landbouwbeleid haaks staat op een verantwoorde klimaatpolitiek.

Als we klimaatverandering echt willen aanpakken in Parijs dit jaar, dan moeten we ook kijken naar onze eigen voedselconsumptie en overschakelen op een duurzamer en plantaardig consumptiepatroon. We moeten stoppen met het roven van landbouwgrond en voedsel van mensen in ontwikkelingslanden om aan de honger van de Europese intensieve veehouderij te voldoen.

Het is beter om lokaal, gif- en gentechvrij, plantaardig voedsel te verbouwen. Beter voor het klimaat, beter voor het milieu, en beter voor dieren en mensen wereldwijd.

Interessant voor jou

Bijdrage visserijcommissie tijdens gedachtewisseling met Eurocommissaris Karmenu Vella

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de vermelding van het land van oorsprong van vlees op het etiket van bereide levensmiddelen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer