Bijdrage visse­rij­com­missie tijdens gedach­te­wis­seling met de Luxem­burgse minister van Landbouw Fernand Etgen


15 juli 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Allereerst wil ik de Minister welkom heten. Ik vind het heel bijzonder dat uw land de leiding neemt in dit dossier en ik hoop - en ik ga er eigenlijk ook vanuit - dat het ontbreken van economische belangen in de visserijindustrie in uw voordeel werkt en leidt tot wetenschappelijk verantwoorde, verstandige en ook duurzame beslissingen.

Ik heb een aantal vragen aan u. Ik zal de vragen over het gemeenschappelijk visserijbeleid en de diepzeevisserij overslaan omdat heel veel anderen daar al aandacht voor hebben gevraagd. Maar ik wil graag van u weten wat uw positie is ten aanzien van de drijfnetten. Kiest u voor een totaalverbod op drijfnetten, wat goed te handhaven is, wat bijvangst van vissen, zeezoogdieren en vogels voorkomt, en wat ook beter is voor de vissen die een lange lijdensweg in deze muren des doods bespaard blijven? Of gaat u voor een situatie met veel meer uitzonderingen, wat ook slechter handhaafbaar is? Graag een reactie.

Tot slot zou ik graag willen weten of we onder uw voorzitterschap ook het langverwachte rapport en de regelgeving, over pijn bij het doden van vissen kunnen verwachten. Dat zou op zijn laatst in 2014 komen, en miljarden vissen die jaarlijks gedood worden en daarbij gruwelijk lijden, zitten daar echt met smart op te wachten. Ik zou graag van u zien dat u zich inzet voor regelgeving op dat punt. Dank u wel.

[...]

Minister Fernand Etgen: Toen de werkgroep zich heeft gebogen over dat onderwerp [drijfnetten] was er veel tegenstand van de delegaties tegen het voorstel van de Commissie. Het voorzitterschap wacht op het resultaat van de eerste lezing van het Parlement, zodat er dan kan worden besloten hoe het verder moet met dit dossier. Het voorzitterschap zal bereid zijn om te werken aan een gewijzigd voorstel van de Commissie, zodat een meer selectief verbod wordt goedgekeurd dat wordt gekoppeld aan technische- en controlemaatregelen.

Interessant voor jou

Bijdrage visserijcommissie over EU-visserij in derde landen

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de handel in zeehondenbont

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer