Bijdrage plenaire verga­dering over de handel in zeehon­denbont


7 september 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Het is een historisch moment. Eindelijk tellen de belangen van dieren volwaardig mee. Voor het eerst wegen niet automatisch kortzichtige handelsbelangen zwaarder dan dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren is dan ook blij met de uitspraak van de Wereldhandelsorganisatie.

En laat daar geen misverstand over bestaan: als er één product is dat nu verboden zou moeten worden dan is dat wel zeehondenbont. Want nog ieder jaar worden honderdduizenden zeehonden op bloedige wijze doodgeknuppeld. Het gaat vaak om heel jonge dieren, nog geen drie maanden oud. Baby's die vaak bij vol bewustzijn worden gevild. En waarom? Alleen maar om geld te verdienen aan hun vacht. Zeehondenbont is een onnodig modeproduct waarvoor pasgeboren dieren op afschuwelijke wijze worden afgeslacht. En daarvoor is geen enkel excuus.

Juist daarom besloot Europa in 2009 om de import en handel te beperken. En van de twee uitzonderingen blijft er helaas nog één overeind: de jacht door de Inuit. Als we de traditionele cultuur willen behouden, dan moeten we de Inuit vooral niet gaan stimuleren om hun producten om te zetten in geld.

En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage visserijcommissie tijdens gedachtewisseling met de Luxemburgse minister van Landbouw Fernand Etgen

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over het kloneren van dieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer