Bijdrage visse­rij­com­missie over EU-visserij in derde landen


15 juli 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, laat ik beginnen met mijn collega Engström te bedanken voor het nemen van dit mooie initiatief. De activiteiten van de Europese vloot buiten - soms ver buiten - onze Europese wateren waren te lang een ondergeschikt en onderbelicht onderdeel van het visserijbeleid. Het is goed dat dit nu in kaart wordt gebracht.

Wat mij betreft is dat slechts de eerste stap, het in kaart brengen. Want wat ik nog mis is een fundamentele discussie over de wenselijkheid van deze zogenaamde 'externe dimensie'. Ik zal u uitleggen waarom. Een paar weken geleden, op 5 juli jongstleden, betreurden wij hier in Europa - of vierden, volgens sommigen - Fish Dependence Day. Visafhankelijkheidsdag. Dat is overigens een dag na de Amerikaanse "Independence Day". Dit was de dag waarop we volgens de New Economics Foundation al onze eigen Europese vis al hadden opgegeten. Dus Europa is voor de rest van dit jaar afhankelijk van vis van buiten onze wateren om de honger naar vis te stillen.

Waar het op neerkomt, voorzitter, is dat wij twee keer meer vis consumeren dan onze eigen zeeën kunnen opbrengen. En onze consumptie gaat daarmee dus ook voor de helft ten koste van ecosystemen buiten onze Europese wateren. En dat komt met name voor rekening van ontwikkelingslanden. Kleine lokale vissers zien vaak hoe hun vis door onze gesubsidieerde megatrawlers voor hun neus wordt weggeschept. We zouden toch moeten stoppen met deze voedselhulp? Het is in feite voedseltransport dat wij laten plaatsvinden van arm naar rijk, van ondervoede mensen naar overvloedig Europa.

Dat kan volgens ons maar op één manier en dat is niet alleen door de gesubsidieerde overbevissing aan te pakken, maar zeker ook door de vraag naar vis te verminderen. Dank u wel.

[...]

Alain Cadec - voorzitter: Dank u wel mevrouw Hazekamp. U bent in ieder geval consistent.

[...]

Stefan Depypere -Europese Commissie: Thank you very much for this report. We are happy to continue to work with it. On the Fish Dependence Day, I must say: yes, well geography is such that we are for half of the year dependent on fish that is imported. For tea, coffee and cocoa I think the dependence day is probably in the second of January. This is the geodistribution or geography, of where things grow, where things live. I think all in all we have a balance here, it's an interesting point of analysis but I don't think we will change nature more than we can by managing it properly. So thank you very much.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over biologische productie en etikettering van biologische producten

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie tijdens gedachtewisseling met de Luxemburgse minister van Landbouw Fernand Etgen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer