Bijdrage visse­rij­com­missie over meerjarig beheersplan voor blauw­vin­tonijn in het ooste­lijke deel van de Atlan­tische Oceaan en de Middel­landse Zee


21 januari 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel. Nog niet zo lang geleden golden er allerlei herstel- en noodmaatregelen voor deze soort omdat ze door overbevissing naar de rand van de afgrond is gebracht. Die maatregelen hebben een positief effect gehad, waardoor de blauwvintonijn een voorzichtig herstel doormaakte.

In Nederland hebben we het gezegde "een ezel stoot zich in het algemeen niet aan dezelfde steen". Maar ik moet constateren dat de Europese beleidsmakers voor visserij dit helaas wel doen.

Een herstel van de Atlantische blauwvintonijn is nog maar heel pril, maar meteen komt de Europese Commissie weer met een voorstel om door te kunnen gaan met business as usual: het plunderen van onze oceanen.

Van herstelplan naar managementplan, zo noemen ze dit. In de praktijk betekent het natuurlijk gewoon dat er door wordt gegaan met visserij, dat de quota worden verhoogd en dat de blauwvintonijn opnieuw onder grote druk gezet wordt. En dat terwijl er nog steeds ook heel veel ongereglementeerde visserij plaatsvindt, met name in Zuidelijke wateren.

Ik denk dat de risico's wel heel erg groot zijn en als schaduwrapporteur op deze file ben ik daarom ook nog zeer kritisch op dit plan en nog niet overtuigd van het succesverhaal dat ons nu wordt voorgespiegeld.

Interessant voor jou

Bijdrage visserijcommissie over het voorkomen van dode dolfijnen en andere walvisachtigen als bijvangst

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie over Het onvermogen van de Unie aanpakken om de biodiversiteit te beschermen en de visbestanden te doen toenemen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer