Bijdrage visse­rij­com­missie over het voorkomen van dode dolfijnen en andere walvis­ach­tigen als bijvangst


21 januari 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Elk jaar lijden vele tienduizenden dolfijnen, bruinvissen, vogels en andere zeezoogdieren doordat ze als ‘bijvangst’ terechtkomen in visnetten. De meeste bijgevangen dieren sterven nadat ze gevangen zijn, soms na minuten, soms na uren. Anderen raken gewond en sterven later, soms zelfs veel later.

Ik noem een voorbeeld van de Noord-Atlantische walvissen. Dan zult u zeggen "die komen niet voor in Europa", maar onze vissersvloot vaart natuurlijk over de hele wereld. Noord-Atlantische walvissen walvissen die verstrikt raken in visnetten, zwemmen gemiddeld nog een half jaar rond voordat ze sterven door ondervoeding of door hun verwondingen.

Dieren zo laten lijden is onmenselijk. Over de omvang van de bijvangst is, zo horen we ook hier weer, niet zoveel bekend. Veel kleine schepen hebben geen camera's of onafhankelijke waarnemers aan boord. Bovendien wordt bij de politieke besluitvorming en bij de onderzoeken over de visserij, vooral gekeken of de bijvangst een effect heeft op het voortbestaan van de populatie.

Europa zou niet moeten wachten met het nemen van maatregelen totdat een hele populatie in gevaar komt, maar ook het welzijn van individuele dieren meenemen. Waarom is er nog steeds geen cameratoezicht op alle boten en zijn er geen waarnemers aan boord van alle schepen? Groot en klein.

Waarom zijn er nog steeds niet-selectieve visnetten en visserijtechnieken toegestaan? Hoe kan het dat bijvoorbeeld in Nederland de recreatieve staandwant visserij nog steeds is toegestaan?

Maar niet alleen in Nederland wordt er veel te weinig gedaan om de bijvangst te verhinderen. Milieuorganisaties dienden deze zomer al klachten in bij de Europese Commissie over vijftien Europese landen, omdat ze te weinig doen om deze bijvangst te voorkomen. Denk bijvoorbeeld hier aan de golf van Biskaje en de Oostzee.

Ik hoop dat de Europese Commissie deze klachten eens serieus beoordeelt en dat het niet nog heel veel langer duurt. Want zoals u weet, de piek van de bijvangst is in februari en maart het hoogst en noodmaatregelen zijn hier echt op zijn plaats. Want we gaan toch niet zitten wachten tot deze soorten hier uitgestorven zijn? Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage visserijcommissie over ambities voor de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie over meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer