Bijdrage visse­rij­com­missie over het ontwerp­verslag over visse­rij­con­troles


30 april 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel, ik wil iedereen bedanken die deze vergadering mogelijk maakt in het bijzonder de tolken en technici. Natuurlijk wil ik ook de rapporteur bedanken voor haar werk. Als schaduwrapporteur van de ENVI-opinie heb ik het rapport met veel belangstelling gelezen.

Onze zeeën en oceanen worden bedreigd. Eén op de drie vispopulaties in Europa wordt overbevist en in de zuidelijke wateren als de Middellandse Zee is dat zelfs 90%[1].

Wij kunnen hier echter iets aan doen. Er zou veel minder gevist moeten worden. En de visserij die plaatsvindt, die zouden wij beter moeten controleren. Het rapport biedt hiervoor goede mogelijkheden, goede aanknopingspunten. Wij hebben voorstellen ingediend en we zullen dat ook gaan doen in de visserijcommissie om dat nog verder aan te scherpen. Want niet alleen het toezicht moet verbeterd worden, ook de transparantie omtrent de controles en het ingrijpen bij overtredingen[2] kunnen veel beter.

Ik ben het eens met de rapporteur, zij zei zojuist: “Regels moeten nageleefd worden”, en dat zou moeten gelden voor alle schepen en onder alle omstandigheden. Waarom wil de rapporteur dan alleen vissersboten met een hoog risico op non-compliance uitrusting met camera’s en dat ook nog met allerlei uitzonderingen? Zodat er op sommige schepen helemaal geen camera’s hoeven worden geïnstalleerd. Zij zegt dat we moeten uitgaan van de onschuld van mensen.

Wat zegt de rapporteur hiermee eigenlijk? Met die redenering zouden vanaf nu ook alle flitspalen en camera langs alle wegen niet meer nodig zijn. Dat we alleen auto’s die in het verleden betrapt zijn op te snel rijden dat we die gaan controleren en in de gaten gehouden. Denkt de rapporteur, dat we hiermee het probleem van te hard rijden mee zouden aanpakken? En zo neen, waarom is de rapporteur dan van mening, dat dit bij visserij wel zou gelden?

Ik sluit af met waar ik mee begon. Door de besluiten die wij hier in het parlement nemen, worden onze zeeën en oceanen bedreigd. Het parlement moet zich niet langer blind staren op de kortetermijnbelangen van de visindustrie, maar ook vooruit denken.

We moeten minder vissen, de visserijen beter controleren. Dat is niet alleen in het belang van onze zeeën en oceanen, maar uiteindelijk ook in het belang van onze vissers.

Dank u wel.

[1] https://www.partijvoordedieren.nl/uploads/algemeen/PvdD-19.067-Verk.-progr.-EP-2019.pdf

[2] http://www.transparentfisheries.org/wp-content/uploads/2020/04/Key-Priorities-NGO-Coalition.pdf

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over het speciaal verslag van de Europese Rekenkamer over het duurzaam gebruik van pesticiden.

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over de landbouwsector na de uitbraak van COVID-19, tijdens een gedachtewisseling met Stella Kyriakides, Eurocommissaris voor gezondheid en voedselveiligheid.

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer