Bijdrage land­bouw­com­missie over biolo­gische productie en etiket­tering van biolo­gische producten


15 juli 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Ten eerste wil ik de rapporteur bedanken voor zijn goede en veelomvattende werk. Het is geen eenvoudig onderwerp, en als we kijken naar het aantal amendementen dat is ingediend, dan kun je zeggen dat iedereen er een mening over heeft die sterk uiteenloopt. Dus ik wens hem ook heel veel succes met het werk dat er straks nog te doen is.

Gelet op de tijd zal ik niet op alle punten ingaan, maar houd ik het bij mijn eigen invalshoek, namelijk dat biologische producten aan hoge dierenwelzijnsstandaarden zouden moeten voldoen. Dat is iets wat consumenten belangrijk vinden en het zal ook het vertrouwen van consumenten vergroten.

Ik zal een aantal punten die daaronder vallen samenvatten. Dat houdt in dat biologische landbouw geen gebruik zou moeten maken van bijvoorbeeld snelgroeiende dierrassen, of soorten die heel veel vlees of melk moeten produceren en daardoor een kort leven leiden en vatbaarder zijn voor ziektes. Biologische rassen zouden robuust moeten zijn en op normale wijze kunnen opgroeien. En vanzelfsprekend hoort daar ook een diervriendelijke huisvesting bij, diervriendelijke leefruimte en natuurlijk ook langdurige weidegang. Gelukkig voor Oostenrijkse dieren geldt dat heel veel van die robuuste rassen prima bestand zijn tegen sneeuw en koude temperaturen, dus dat is een heel mooi voordeel. Het verminken van dieren en de biologische veehouderij gaan wat mij betreft niet samen. Dus dwangvoedering, onverdoofde castratie, het onthoornen, het ontklauwen en al dat soort ingrepen zouden daar niet thuis moeten horen.

Voorzitter. Ik ben daarom ook blij - in het belang van de dieren, maar ook in het belang van biologische boeren en de consumenten - dat de rapporteur aangegeven heeft dat hij voorstellen op het gebied van dierenwelzijn zal omarmen en ondersteunt. Dank u wel.

Interessant voor jou

Stemverklaring over het Europese schoolmelk- en schoolfruitprogramma

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie over EU-visserij in derde landen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer