Bijdrage visse­rij­com­missie over dieren­welzijn in de aqua­cultuur en over­be­vissing tijdens gedach­te­wis­seling met Martijn van Dam, Neder­lands minister van landbouw


14 januari 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel, Voorzitter.

Ik hoop dat de minister die ik een aantal dagen geleden in een andere commissie tegenkwam deze keer wel in de gelegenheid is om mijn vragen te beantwoorden.

Ik zal gelijk met de deur in huis vallen. Wat gaat u doen om het welzijn van vissen te verbeteren in de komende periode? Want laten we niet vergeten het gaat niet om een kleine sector. Op Europese fish farms worden jaarlijks 60 tot 80 miljard vissen onverdoofd en bij vol bewustzijn geslacht. Ze worden levend ingevroren of ze sterven door verstikking en dat veroorzaakt langdurig en ernstig lijden.

De Europese Commissie zou ten laatste in december 2014 al met onderzoeksgegevens over de doding komen om het welzijn van de vissen te garanderen tijdens de slachtprocedure en dat laat zij steeds achterwege. Lidstaten daarentegen wachten op de Europese Commissie, waaronder Nederland. Nederland zegt: we moeten op Europa wachten we doen dus zelf even niets.

Hoe gaat u het welzijn van vissen op het moment van doden verbeteren? Wat gaat u doen om de lidstaten ervan te overtuigen dat als de Europese Commissie niets doet dat ze dat vooral zelf moeten gaan doen?

Dan een ander punt, Voorzitter. De onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad gaan moeizaam. Ik noem bijvoorbeeld het meerjarenplan voor de Oostzee. We zeiden dat de Raad steeds boven het duurzaam visserijniveau wil gaan zitten en die norm is wat ons betreft veel te hoog. Maar ook steeds boven de grenzen, zoals die zijn vastgelegd. Dat zou voor vissen, maar ook voor vissers geen oplossing zijn. Met de Oostzee kabeljauw is eigenlijk al duidelijk geworden dat daar niet op een duurzame wijze gevist kan worden. Laat staan als we het voorstel van de Raad gaan volgen.

Op welke wijze gaat u waarborgen en de raad meenemen dat overbevissing wordt voorkomen? En dat ook weer niet alleen in de Oostzee, maar ook Noordzee, Middellandse zee en al die andere oceanen en zeeën ter wereld waar wij actief zijn? Want de Europese vissers en de invloed van Europa die strekken zich over de hele planeet uit. Mede dankzij zwaar gesubsidieerde Europese vloot is inmiddels 88% van de wereldwijde vissoorten ernstig overbevist en met uitsterven bedreigd.

Daarnaast wil ik graag weten wat de plannen zijn voor dieronvriendelijke en milieu-verstorende methoden, bijvoorbeeld de drijfnetten.

Voorzitter, tot slot zou ik heel kort nog gebruik willen maken om de heer Van Dam te wijzen op een boek: ‘Sea the truth’. Hij kent ongetwijfeld onze documentaire ‘Sea the truth’, waarin de gevolgen van overbevissing heel duidelijk worden gemaakt. Dit is een boek met essays en ik zal het na de vergadering aanbieden aan de minister en ik hoop dat hij ambitie en ideeën kan doen uit dit boek.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over het Nederlands voorzitterschap met staatssecretaris Dijksma

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de blauwvintonijn

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer