Bijdrage mili­eu­com­missie over het Neder­lands voor­zit­ter­schap met staats­se­cre­taris Dijksma


14 januari 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Fijn dat de minister hier aanwezig kan zijn om toelichting te geven op het Nederlands voorzitterschap. De minister gaf in haar inleiding aan dat er veel belangstelling was in Nederland voor deze commissie. Dat is ook geen wonder, want Nederland is dichtbevolkt, we hebben veel industrie, veel auto's, en bovenal hebben we meer koeien, varkens, kippen en geiten per vierkante kilometer dan waar dan ook ter wereld.

Dus het milieu staat in Nederland heel erg onder druk. Het staat zelfs zodanig onder druk dat wij als lidstaat zelf de normen vaak niet halen. Bijvoorbeeld voor schoon water en schone lucht, of de overschrijding van de fosfaatnorm die deze week nog in het nieuws was.

Ik zou graag van de minister willen weten hoe zij andere landen gaat overtuigen om het milieu te beschermen als wij zelf de normen niet halen, en wat zij daar aan gaat doen. Verder wil ik graag van de minister weten hoe zij de Europese Commissie tegenwicht gaat bieden als het gaat om haar lakse houding ten aanzien van gifstoffen. Neem bijvoorbeeld de hormoonverstorende stoffen. In 2013 had de Europese Commissie al met criteria moeten komen voor deze stoffen, maar nu drie jaar later heeft de Commissie de zaak alleen nog maar verder vertraagd. Mensen, dieren en ons milieu worden door deze laksheid blootgesteld aan gevaarlijke en ziekmakende stoffen. Ik hoop dat de minister iets gaat doen om deze situatie te doorbreken en ik ben dan ook benieuwd naar haar stappenplan.

We zien dat lidstaten die zelf maatregelen willen nemen om gifstoffen te verbieden worden teruggefloten door de Europese Commissie. Op schaamteloze wijze zou ik haast willen zeggen, Bijvoorbeeld Frankrijk, die Bisfenol A wilde verbieden. Hoe gaat Nederland dergelijke landen steunen die zelf maatregelen willen treffen tegen hormoonverstorende stoffen?

Bovendien zou ik graag willen weten wat u gaat doen om ervoor te zorgen dat glyfosaat, het kankverwekkende of mogelijk kankerverwekkende landbouwgif, niet voor nog eens tien jaar wordt toegelaten op de markt. Het lijkt erop dat het niet eens laksheid is van de Commissie, maar mogelijk nog iets ergers. Namelijk dat de Commissie geen actie onderneemt op dit dossier om de onderhandelingen over TTIP niet in gevaar te brengen.

Ik hoop dat deze minister haar rug recht houdt en de Commissie tegenwicht zal bieden: laat de macht van multinationals niet belangrijker worden dan ons milieu. Dank u wel.

Staatssecretaris Dijksma: [...] Dan kom ik vanzelfsprekend bij mevrouw Hazekamp, die mij ook heeft geprobeerd te verleiden - dat begrijp ik - om de discussie over de Nederlandse situatie aan te gaan. De verleiding wordt ook met de spreker groter, maar ik moet hem toch blijven weerstaan.

Ik denk dat u een aantal belangwekkende dingen heeft gezegd over de zogenaamde encodrine disruptors. Ik zou ook u willen vragen om dat bij minister Schippers naar voren te brengen, omdat dat hele pakket ook eigenlijk onder haar verantwoordelijkheid valt. Er zijn ook allerlei andere discussies te voeren over bijvoorbeeld TTIP, ook heel verleidelijk, maar dat is niet per definitie in deze commissie nu de eerste aangelegenheid. In ieder geval niet voor mij in deze rol. Ik begrijp dat u daar opmerkingen over maakt, maar ik moet het hier toch echt even bij laten.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over dierenwelzijn in Europa tijdens gedachtewisseling met staatssecretaris Martijn van Dam

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie over dierenwelzijn in de aquacultuur en overbevissing tijdens gedachtewisseling met Martijn van Dam, Nederlands minister van landbouw

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer