Bijdrage land­bouw­com­missie over het opheffen van het melk­quotum


5 november 2014

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter. De situatie in de zuivelsector is zorgwekkend. Ik vind dat dit uit de stukken onvoldoende blijkt. In Nederland kunnen we op dit moment in de zuivelsector een blik werpen in de toekomst. Daar kun je zien hoe de toekomst van de zuivelsector in Europa er ongeveer uit gaat zien als we op deze voet doorgaan. Veel veehouders anticiperen op het wegvallen van het melkquotum. We zien daarmee ook een enorme groei in het aantal dieren, een groei in de omvang van de bedrijven. De melkproductie neemt toe, en ondertussen zien we natuurlijk ook dat de prijs daalt.

De omvang van de stallen in Nederland verdubbelt. We zien stallen van vijftien, soms wel twintig voetbalvelden groot met duizenden koeien erin. Ik hoor hier een collega zeggen dat dit niet klopt, maar ik kan u verzekeren: ze zijn er echt, gaat u maar eens met mij op excursie.

Voorzitter, de dieren die in die stallen staan worden letterlijk leeggemolken totdat ze op veel te jonge leeftijd zijn opgebruikt. Dat is ook een beeld van de zuivelmarkt. En hoewel de wereldwijde vraag toeneemt – niet in de laatste plaats dankzij allerlei stimuleringsmaatregelen – weten we ook dat de zuivelconsumptie niet zo gezond is als in eerste instantie werd aangenomen. We zien dat de sector een grote bijdrage levert aan het klimaatprobleem; en daarnaast ook andere nadelige invloeden heeft op de omgeving.

En daar waar hier gezegd wordt: we moeten de achterstandsgebieden stimuleren, denk ik dat we het juist andersom moeten doen. We moeten terughoudend zijn met steun, juist aan die grote bedrijven, en als we al boeren willen stimuleren dan moet het gaan om lokale boeren die een eerlijke prijs krijgen voor een eerlijk product.

Interessant voor jou

Bijdrage visserijcommissie over de toekomst van de Middellandse Zee

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over de crisisreserve voor de landbouw

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer