Bijdrage visse­rij­com­missie over de handel in zeehon­den­pro­ducten


30 maart 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Ik prijs het streven van de Europese Commissie om het verbod op de handel in zeehondenproducten in lijn te brengen met de WTO-uitspraak. Maar ik ben het eens met de rapporteur dat dit onderwerp formeel gewoon niet in de visserijcommissie thuishoort.

Nu kun je [zoals mijn collega dhr. Kuhn] allerlei andere zaken erbij halen, zoals bijvoorbeeld de jacht op zeehonden in de Baltische zee. Maar net zo min als dat de visserijcommissie iets gaat zeggen - hoop ik in ieder geval - over de jacht op konijnen of de jacht op ganzen, hoeven wij geen uitspraak te doen over de jacht op zeehonden. Ik heb dus ook weinig behoefte aan een initiatiefvoorstel. Dank u wel.

Word lid

    Word lid Doneer