Bijdrage verzoek­schrif­ten­com­missie over de naleving van de aanbe­ve­lingen van de Europese Ombudsman


11 november 2014

Anja Hazekamp (PvdD): Ook mijn dank aan de rapporteur voor het heldere rapport. Er wordt heel duidelijk aangegeven wat het belang is van de Europese Ombudsman. Vaak hebben burgers al een hele lange weg afgelegd voordat ze zich tot de Ombudsman wenden, en dan is het goed om te zien dat ze daar ook gehoord worden.

Ik maak me nogal zorgen over de naleving van de aanbevelingen van de Ombudsman. De Europese Commissie doet het zo slecht nog niet met 80% naleving, maar wat gebeurt er met die overige 20%? En wat kunnen we nog meer zeggen over bijvoorbeeld de zaken waarbij daadwerkelijk wanbeheer is geconstateerd, waarbij je juist het omgekeerde ziet, namelijk dat ruim 80% van de adviezen níet wordt opgevolgd?

Wat ons betreft zouden de aanbevelingen van de Europese Ombudsman zwaarwegend moeten zijn en ik overweeg om daar een amendement over in te dienen.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over het schoolmelkprogramma

Lees verder

Bijdrage verzoekschriftencommissie over oliewinning uit teerzand

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer