Bijdrage verzoek­schrif­ten­com­missie over het ritueel slachten van dieren


19 april 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel, Voorzitter.

Ja, het rituele slachten. In Nederland, het land waar ik vandaan kom, worden elk jaar zo’n twee miljoen dieren onverdoofd geslacht. Het gaat dan vooral om dieren die voor de Joodse en de Islamitische markt bestemd zijn. Twee miljoen dieren alleen al in Nederland. Ja, Nederland is wat dat betreft geen uitzondering. Ik ben erg benieuwd naar de totale cijfers voor heel Europa.

Dat kunnen we toch niet toelaten? Uit wetenschappelijk onderzoek is heel duidelijk naar voren gekomen dat het niet verdoven van dieren voordat ze geslacht worden ernstig pijn, leed en stress veroorzaakt.

Velen spreken daarom, veel onderzoekers, maar ook maatschappelijke organisaties, van onaanvaardbaar lijden, dat is onacceptabel. Ik ben heel erg voor godsdienstvrijheid, maar wat mij betreft houdt die vrijheid op daar waar dieren of mensen ernstig leed wordt toegebracht.

Volgens mij kan zowel op basis van de grondwetten van de individuele lidstaten, alsook volgens het Verdrag van Lissabon en zelfs het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, die dat onverdoofd slachten worden aangepakt. Het past gewoon niet meer in deze tijd en het zou voor het dier toch niet uit moeten maken welke religie zijn slachter aanhangt, of het nou een Joodse slachter is of een Islamitische slachter.

Mijn partij heeft een aantal jaren geleden in Nederland een initiatief wetsvoorstel ingediend. Dat is door het nationale parlement aangenomen. Helaas, is het in de Senaat gestrand, met name door protesten van de Joodse gemeenschap.

Ik denk dat het belangrijk is, zoals collega Chair ook al aangaf, dat we het debat hier gaan voeren. Wat mij betreft hoeft dat niet in beslotenheid, kan dat gewoon breed bediscussieerd worden. Ik vind het ook jammer dat de landbouwcommissie volstaan heeft met een brief in plaats van een grondige bespreking van dit onderwerp.

Net als bij het andere dierenonderwerp dat we hier juist bespraken, denk ik dat de Commissie zich wat initiatiefrijker en vindingrijker mag tonen op onderwerpen die dieren aangaan.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over trans­pa­rantie en duur­zaamheid van de EU-risi­co­be­oor­deling in de voed­sel­keten

Lees verder

Bijdrage verzoekschriftencommissie over het couperen van staarten bij varkens

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer