Bijdrage plenaire verga­dering over trans­pa­rantie en duur­zaamheid van de EU-risi­­co­­be­oor­­deling in de voed­­sel­­keten


16 april 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, al decennialang bepalen bedrijven als Bayer, Monsanto en Syngenta hoeveel van hun landbouwgif op onze akkers, velden en voedsel terechtkomt. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar: bijensterfte, biodiversiteitsverlies, vervuiling van bodem en water, gezondheidsschade bij mens en dier, en boeren die niet eens meer weten hoe ze voedsel kunnen produceren zonder chemische stoffen.

De landbouwgifmengers komen hiermee weg dankzij slappe wetgeving, belangenconflicten bij de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, procedures die gebaseerd zijn op vooringenomen studies van de industrie en achterkamertjespolitiek.

Met het openbaar maken van de industriestudies brengen we een kleine verbetering aan, maar het is nog lang niet genoeg. Gisteren nog werden opnieuw ruim dertig bewezen gevaarlijke pesticiden toegelaten zonder evaluatie of herbeoordeling. Dat kan toch niet waar zijn!

Commissaris, wanneer gaat u het voorzorgsbeginsel nu écht hanteren, in plaats van de aandelenkoersen van Bayer en Syngenta?

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.