Bijdrage verzoek­schrif­ten­com­missie over het couperen van staarten bij varkens


19 april 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel Voorzitter.

Het couperen van staarten bij varkens is een wrede en zeer pijnlijke aangelegenheid. Het wordt nog steeds getolereerd, omdat er sprake zou zijn van het zogenaamde staartbijten. Maar dat staartbijten dat kan natuurlijk op heel andere manieren worden aangepakt. De indieners lieten dat ook heel duidelijk zien in hun presentatie.

Op dit moment leven varkens vaak in overvolle stallen met een slecht klimaat en zonder enige afleiding. Ja, de enige afleiding die ze soms krijgen is een ketting van metaal en als ze mazzel hebben, hangt daar nog een metalen bal aan.

De gedachte dat dieren met zo een metalen ketting zouden gaan spelen, nadat we ze eerst van hun eigen ballen hebben ontdaan, ook onverdoofd overigens, die gedachte is nogal naïef. Varkens zijn zoals collega Auken het al aangaf, zeer intelligente dieren en hebben veel afleiding nodig. Dat kunnen we ze gewoon geven door ze op een veel natuurlijke manier te houden, door ze meer ruimte te geven, meer stro aan te bieden, afleidingsmateriaal waar ze echt iets mee kunnen. Kortom, hun natuurlijk gedrag laten vertonen.

De indieners die hebben hier een probleem aangekaart, wat al heel lang aandacht vraagt in Europa. Al sinds 2003 zijn er vele onderzoeken gedaan, veel rapporten verschenen. Elke keer is eigenlijk de conclusie dat handhaving van bestaande regels tekort schiet.

De Europese Commissie die zegt dan van ja we hebben richtlijnen gepubliceerd en er staat een working document daarbij. En dat is natuurlijk een goede stap, een eerste stap in de goede richting om het routinematig staart-knippen bij biggen terug te dringen. Maar het echte probleem zit in de handhaving. De Commissie gaf aan: ja we hebben dit rapport gezien, het is een goed rapport. Ik stel voor dat u de aanbevelingen nog eens een keer erbij pakt, want ook daar zeggen ze, de Commissie zou veel krachtiger moeten optreden en bijvoorbeeld infringement procedures moeten starten.

Ik vraag me werkelijk af wat nu het is verschil is volgens de Commissie met de bestaande richtlijnen als die ook niet gehandhaafd worden. Ik zou daarom willen voorstellen om deze petitie te bespreken en misschien is dit ook wel een onderwerp om nog wel een keer een hoorzitting, een studiebijeenkomst te organiseren.

Interessant voor jou

Bijdrage verzoekschriftencommissie over het ritueel slachten van dieren

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over diertransporten tijdens gedachtewisseling met Jari Leppä, Fins minister van Land- en Bosbouw

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer