Bijdrage verzoek­schrif­ten­com­missie over de behan­deling van verzoek­schriften tijdens gedach­te­wis­seling met Frans Timmermans, vice­voor­zitter van de Europese commissie


19 april 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Ik had een aantal vragen voor u, maar over het antwoord wat u gaf in het vorige deel, daar verbaasde ik mij zodanig over dat ik alle vragen aan de kant legde en alleen maar nieuwe vragen formuleerde.

U gaf aan dat het voor u verschil maakt in behandeling of in toepassing van de regels of het een individuele burger is of een heleboel handtekeningen zijn van mensen die een georganiseerde campagne voeren. Zo heb ik het vermoedelijk goed begrepen. Ik verbaas me daarover, omdat ik zie dat er heel veel standaard vragen voorbijkomen, ik zie heel veel herhaling.

Dat gaat vooral over petities die te maken hebben met dieren. Ik denk dat veel verzoekschriften die we hier behandelen over dieren gaan. Misschien wel de meeste die binnenkomen bij deze commissie. De meeste verzoekschriften gaan over dieren en dier gerelateerde onderwerpen: diertransporten, dierproeven, het doden van honden in Spanje, het doden van zwerfhonden in Roemenië. Dat zijn toch wel een aantal zaken die heel veel mensen hier wel herkennen.

Vanmorgen hadden we hier een organisatie die een miljoen handtekeningen had van Europeanen die zich zorgen maken over diertransporten. Een organisatie die heel veel handtekeningen heeft verzameld, maar die hier vanmorgen in tranen was. Omdat ze eindelijk het gevoel had na jaren, dat ze vriendelijke woorden hoorde, dat mensen haar begrepen. Dat heeft mij geraakt, meneer de Commissaris, omdat het hier gaat om een lobbyorganisatie die een georganiseerde campagne heeft gevoerd, maar dat neemt niet weg dat die miljoen mensen die dat gesteund hebben dat allemaal individueel steunen en dat ook individueel voelen en daardoor geraakt worden. Dat er heel veel binnenkomen over een bepaald onderwerp geeft alleen maar aan dat de burgers van Europa dat een heel belangrijk thema vinden.

Ik vind het dan ook schokkend om te zien dat antwoorden elke keer heel erg lang op zich laten wachten. Dat mensen een vrij standaard antwoord krijgen, met name dat het niet de bevoegdheid is van de Europese Commissie, en dat terwijl de Europese Ombudsman al enkele keren heeft aangegeven dat u als hoeder van de verdragen toch beter gemotiveerde antwoorden zou moeten geven.

Ik kan alleen maar zeggen: ik hoop dat dit in het vervolg ertoe zal leiden dat er vaker een serieuzere behandeling komt, ook van dit soort petities, waar er duizenden, 10.000 van binnenkomen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage verzoekschriftencommissie over diertransporten in de EU

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie tijdens gedachtewisseling met Eurocommissaris Phil Hogan

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer