Bijdrage land­bouw­com­missie tijdens gedach­te­wis­seling met Euro­com­mis­saris Phil Hogan


24 mei 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Ik wil het met de Commissaris graag hebben over een aantal andere crises veroorzaakt door de landbouw. Ik noem de biodiversiteitscrisis, de zoetwatercrisis en de klimaatcrisis.

Als ik Nederland nu eens als voorbeeld neem. Nederland is verre van het behalen van een aantal internationale afspraken. Ik zal er een tweetal uithalen: de doelstellingen zoals genoemd in de Kaderrichtlijn Water en de luchtkwaliteitrichtlijn. De intensieve veehouderij is een van de belangrijkste bijdragers aan deze vervuiling.

Ik ben wel benieuwd in hoeverre de Commissaris erkent dat het stimuleren van overproductie in de veehouderij niet helpt bij het halen van de internationale doelstellingen. Ik zal mijn vraag nog anders formuleren: is de Commissaris het met mij eens dat wanneer de productie van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong blijft groeien, de toekomst van de Europese landbouw en de Europese biodiversiteit eerder zwart dan groen is? Ik ben ook erg benieuwd of u ook met mij van mening bent dat voorts de Europese landbouwsubsidies zouden moeten worden afgeschaft. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage verzoekschriftencommissie over de behandeling van verzoekschriften tijdens gedachtewisseling met Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese commissie

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over hormoonverstorende stoffen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer