Bijdrage plenaire verga­dering tijdens het actu­a­li­tei­ten­debat over niet-afbreekbare vervui­lende stoffen elimi­neren en de EU-wetgeving inzake chemische stoffen nu aanscherpen


19 april 2023

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Onze giftige voetafdruk reikt al tot de hoogste bergtoppen en de diepste oceaanbodems. We brengen zelfs PFAS naar de maan, Mars en Jupiter. En die voetafdruk gaat nooit meer weg.

Ik ben dan ook blij dat er nu eindelijk gewerkt wordt aan een verbod voor PFAS. Dat verbod moet er snel komen, en moet gelden voor álle toepassingen - geen uitzonderingen!

Want geen enkel doel is het waard om de planeet, al het leven daarop, ons voedsel en ons drinkwater permanent te vervuilen. En dat is precies wat deze akelige groep gifstoffen doet.

De herziening van de chemicaliën wetgeving REACH is nodig voor een breed verbod op alle PFAS, nog voor de zomer. En kan de Commissie dat toezeggen? Kan de Commissie ook toezeggen dat zij de voorstellen uit de Raad om PFAS uit ons voedsel te verbannen, steunt? Graag een reactie.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de ontbossingsverordening

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over het IPCC-verslag over klimaatverandering: een oproep tot dringende aanvullende maatregelen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer