Bijdrage plenaire verga­dering over verwoes­tende bosbranden in Australië en andere extreme weers­om­stan­dig­heden als gevolg van de klimaat­ver­an­dering


13 januari 2020

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. De hele wereld is gechoqueerd over de bosbranden in Australië. En 10 miljoen hectare bos is inmiddels afgebrand. En meer dan één miljard dieren, zoals koala’s, kangoeroes, wallabies en kakatoes, hadden geen schijn van kans in de immense vlammenzee.

Dit is een regelrechte catastrofe voor mens, dier en milieu. Maar hoeveel catastrofes moeten we nog meemaken voordat het roer drastisch wordt omgegooid?

In de afgelopen eeuw is het 1,5 graad warmer geworden in Australië. We moeten alles op alles zetten om het tij te keren. Te beginnen bij de vee-industrie.

Door ontbossing en CO2-uitstoot draagt de vleesindustrie op grote schaal bij aan de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis, maar vooral de klimaatcrisis die de branden nog veel erger maakt.

We zijn met z'n allen verantwoordelijk voor het voortbestaan van onze planeet. Mes en vork zijn onze belangrijkste wapens om klimaatverandering tegen te gaan en dieren te helpen. Daarom moeten we minder vlees en zuivel eten.

En voorts ben ik van mening dat de landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.