Bijdrage plenaire verga­dering over de omstan­dig­heden tijdens dier­trans­porten naar derde landen


17 december 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, Commissaris, dit is een lijst van alle schepen die dit jaar vanuit de haven van Midia naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn vertrokken. Het gaat om ongeveer tweehonderd schepen, oftewel miljoenen dieren. Schepen zoals de Al Shuwaikh, waarmee de afgelopen zomer meer dan 70.000 dieren naar het Midden-Oosten werden vervoerd bij temperaturen tot 46 graden. Schepen zoals de Queen Hind, die onlangs kapseisde in de Zwarte Zee en wat 14.000 schapen het leven kostte.

Wanneer wordt er een inbreukprocedure tegen Roemenië ingeleid? Dit zijn namelijk geen incidenten. Er worden in Europa elke dag dieren vervoerd in schepen, vrachtwagens en vliegtuigen. Deze dieren worden mishandeld en in kleine ruimten bij elkaar gestopt en bezwijken vaak onder de extreme temperaturen.

Het is onaanvaardbaar dat de Europese regels al jarenlang worden overtreden. Het Europees Parlement moet zo snel mogelijk een enquêtecommissie instellen om onderzoek te doen naar de falende wetgeving en handhaving.

Tot slot ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over het EU-initiatief inzake bestuivers

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over verwoestende bosbranden in Australië en andere extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer