Bijdrage plenaire verga­dering over vermin­dering van het gebruik van bestrij­dings­mid­delen en versterking van de consu­men­ten­be­scherming


6 juni 2022

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, als u een smoothie met bijvoorbeeld kiwi, peer of kersen maakt, krijgt u niet alleen voldoende vezels en vitaminen binnen, maar ook een ongezonde cocktail van pesticiden, die voor een steeds groter deel uit de schadelijkste landbouwgiffen bestaat.

Deze gifstoffen hadden allang verboden moeten zijn. Uit recent onderzoek is echter gebleken dat ze juist steeds meer worden gebruikt. Los van de gevaren van afzonderlijke landbouwgiffen worden de effecten van gifstoffen nog altijd niet in samenhang beoordeeld. Hiervoor had de Commissie al tien jaar geleden moeten zorgen.

Wanneer worden landbouwgiffen eindelijk cumulatief beoordeeld? Wanneer worden de schadelijkste en gevaarlijkste landbouwgiffen eindelijk verboden?

(...)

Voorzitter, commissaris, bedankt voor uw antwoorden. Volgens de Commissie is de beoordeling van de cumulatieve effecten een ingewikkelde zaak en kan het nog lang duren voordat deze wordt ingevoerd.

Als we consumenten daadwerkelijk tegen het cocktaileffect willen beschermen, kunnen we twee dingen doen: slechts één landbouwgif per gewas toestaan of consumenten rechtstreeks over de gebruikte pesticiden informeren via etiketten.

Is de Commissie bereid dit te doen totdat de cumulatieve effecten goed kunnen worden beoordeeld?

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over de EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over de EU-schoolregeling voor groenten, fruit en melk

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer