Bijdrage plenaire verga­dering over trans­pa­rantie en duur­zaamheid van de EU-risi­­co­­be­oor­­deling in de voed­­sel­­keten


10 december 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, de voedingsindustrie in Europa hobbelt van schandaal naar schandaal. Denk maar eens aan het paardenvleesschandaal of denk aan het schandaal met de fipronil in onze eieren.

Eén van de grootste schandalen van deze eeuw is de hernieuwde goedkeuring van het uiterst schadelijke landbouwgif glyfosaat. De Monsanto Papers lieten tot in detail zien hoe lang de arm van de industrie is. Monsanto betaalde grof geld aan wetenschappers om de zogenaamde veiligheid van glyfosaat aan te tonen. De Europese instanties slikten dat voor zoete koek terwijl juist die instanties verantwoordelijk zijn om de veiligheid van ons voedsel te bewaken. Bezorgde burgers pikten het niet langer en verzamelden meer dan één miljoen handtekeningen voor het burgerinitiatief “Verbied glyfosaat!”. Nou, verbieden, dat deed de Europese Commissie niet, maar ze kwam wel met een voorstel om de hele besluitvormingsprocedure in de toekomst transparanter en onafhankelijker te maken.

Volgens de Partij voor de Dieren is de enige verantwoorde leidraad het voorzorgsbeginsel. De gezondheid van mens en dier en het recht op een gezonde leefomgeving moeten altijd voorrang hebben boven de commerciële belangen van de gifproducenten. Helaas moeten we constateren dat de rapporteur juist wél partij kiest voor die producenten. De Commissie milieubeheer en de Bijzondere Commissie pesticiden kiezen gelukkig een andere lijn. Zij willen net als wij voorkomen dat de industrie in Europa besluiten neemt. Burgers en onafhankelijke wetenschappers moeten vroegtijdig inzage krijgen in alle informatie en natuurlijk moeten ze ook weten van wie die informatie afkomstig is.

Morgen heeft het Parlement de kans om opnieuw te laten zien dat het niet zwicht voor de macht van het geld, dat het niet zwicht voor de macht van de industrie. Ik roep u op om te kiezen voor transparantie, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering om een spoeddebat over diertransporten te agenderen

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de toelatingsprocedure van de EU voor pesticiden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer