Bijdrage plenaire verga­dering over octrooien en de rechten van plan­ten­kwekers


17 december 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Groenten, granen, peulvruchten en fruit vormen de basis van een gezonde en goede voeding. Deze zijn in Europa van uitstekende kwaliteit en al eeuwen bewaarden boeren, en later veredelaars, elk jaar de zaden en producten om daar weer nieuwe verbeterde producten van te maken.

Het veredelen van die groenterassen heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we nu honderden soorten aardappelen hebben. Sommige zijn geschikt voor frietjes, sommige zijn geschikt voor de puree en andere zijn juist weer heel erg geschikt om op droge of heel natte grond te verbouwen. Op deze sector kunnen we echt heel erg trots zijn en het is dan ook belangrijk dat we die producten, de zaden, vrij toegankelijk houden. Dat is belangrijk voor biodiversiteit en dat is belangrijk voor de innovatie in deze sector.

En dat kan niet als agrofood-bedrijven patenten aanvragen op producten die zijn ontstaan uit wezenlijk biologische processen. Eigenschappen uit de natuur behoren aan niemand, of misschien wel aan iedereen toe. Maar ze behoren in ieder geval niet toe aan Monsanto en Syngenta. Het zou slecht zijn als deze multinationals gaan bepalen welke rassen we wel of niet verbouwen in Europa. Deze bedrijven willen geen concurrentie en de markt kent geen ethiek.

Voorzitter, het is te gek voor woorden! Boeren moeten gewoon vrij toegang hebben tot deze zaden. Dat betekent bijvoorbeeld een uitgebreide kwekersvrijstelling in de Europese regelgeving. Want gaan we op deze weg door, dan creëren we monopolieposities in onze voedselvoorziening. En zulke machtsposities - en ook het daaruit voortvloeiende biodiversiteitsverlies - zijn een gevaar voor onze voedselzekerheid hier en elders op de wereld.

Commissie, doe uw werk, zorg voor een kwekersvrijstelling in de Europese octrooiregelgeving.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage debat Tweede Kamer over de Staat van de Europese Unie

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over dierenwelzijn in Europa tijdens gedachtewisseling met staatssecretaris Martijn van Dam

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer