Bijdrage land­bouw­com­missie over dieren­welzijn in Europa tijdens gedach­te­wis­seling met staats­se­cre­taris Martijn van Dam


11 januari 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Welkom, Minister.

Nederland heeft dierenwelzijn hoog in het vaandel staan en uw voorganger mevrouw Dijksma heeft eind 2014 samen met Duitsland en Denemarken een top georganiseerd om samen meer in te zetten op de bevordering van dierenwelzijn. De Europese Commissie lijkt echter juist minder aandacht aan dierenwelzijn te willen geven. Het Europese kader op gebied van dierenwelzijn lijkt er maar niet te komen.

Wat is uw strategie om tijdens het Nederlandse voorzitterschap het dierenwelzijn in Europa te verbeteren? Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het stopzetten van de langeafstandstransporten voor levende dieren, huisvestings- en verzorgingseisen voor konijnen, het ingrepenbesluit, het structureel couperen en onverdoofd castreren van biggen.

Voorzitter, de minister begon zijn toespraak met de voedselzekerheid en de relatie tot de groeiende wereldbevolking. Voedselverspilling vindt voor een groot deel plaats door ons voedsel aan vee te geven. Wat gaat u doen om de vee-productie en dus ook de vleesconsumptie te verminderen? En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Dank u wel.