Bijdrage plenaire verga­dering over meer­ja­renplan voor de Noordzee


13 september 2017

Anja Hazekamp (PvdD): Vooruitkijken, dat doet dit Europees Parlement graag. Ik noem een paar voorbeelden. V??r 2030 zal de wereldwijde ontbossing zijn gestopt. V??r 2050 zal de CO2-uitstoot met 95% zijn afgenomen en v??r 2020 zal de overbevissing gestopt zijn. Maar hoe dichter we bij een deadline komen, des te meer verandert vooruitkijken in vooruitschuiven. Het visserijplan voor de Noordzee dreigt symbool te worden van het vooruitschuiven. Als dit plan doorgang vindt, dan blijft overbevissing mogelijk, ook na 2020.

Dat kan anders en dat moet ook anders. Laten we de maximaal duurzame opbrengst als absolute bovengrens hanteren bij het vaststellen van de quota. Dit laat namelijk geen enkele ruimte over voor interpretatieverschillen of flexibiliteit. Zo hebben we dat lang geleden al afgesproken, toen 2020 nog ver weg leek. 2048: dat is een jaar dat ook nu nog ver weg lijkt, maar het is het jaar waarin de wereldzeeën leeggevist zullen zijn als we niet snel maatregelen treffen. Ik roep daarom alle Europarlementariërs op geen quota toe te staan boven de maximaal duurzame opbrengst en beschermingsmaatregelen te nemen die gelden voor alle soorten.

Rest mij nog de rapporteur, mevrouw Rodust, te bedanken voor haar inzet. Zij heeft zich ingezet voor een duurzaam Noordzeeplan en ik hoop dat we bij de stemming morgen ook op haar en haar fractie kunnen rekenen. Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies en visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de fipronilcrisis

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over het bezwaar tegen het Commissievoorstel over hormoonverstorende stoffen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer