Bijdrage plenaire verga­dering over de fipro­nil­crisis


12 september 2017

Anja Hazekamp (PvdD): De fipronilaffaire heeft opnieuw aangetoond dat er iets grandioos mis is met de grootschalige wijze waarop wij in Europa onze dieren houden. Alleen al in Nederland zijn de afgelopen weken 2,5 miljoen kippen vergast. Zij zijn de dupe geworden van dit verziekte en fraudegevoelige systeem. Deze crisis vraagt om een systeemverandering en niet om technische maatregelen en symptoombestrijding.

Fipronil is niet alleen schadelijk voor mensen en kippen, maar het is ook funest voor bijen en andere insecten. En toch is fipronil gewoon toegelaten als bestrijdingsmiddel in de Europese akkerbouw. De commissaris heeft gisteren gezegd dat een verbod op fipronil onmogelijk is en dat het een ramp zou betekenen. Maar, commissaris, bent u echt van mening dat een verbod op fipronil een grotere ramp is dan de ramp waar we nu inzitten?

Ik wil de commissaris daarom nogmaals oproepen om aan de ministers op de fiproniltop voor te stellen om fipronil geheel uit de Europese landbouw te weren om zo de gezondheid van mens èn dier te waarborgen voor de toekomst. Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over het illegaal gebruik van fipronil in landbouwbedrijven

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over meerjarenplan voor de Noordzee

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer