Bijdrage mili­eu­com­missie over het bezwaar tegen het Commis­sie­voorstel over hormoon­ver­sto­rende stoffen


28 september 2017

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel mevrouw de voorzitter. Hormoonverstorende stoffen, we weten het, die kunnen al in hele kleine hoeveelheden gevaar opleveren voor de volksgezondheid door ondermeer vruchtbaarheidsproblemen, zaadbalkanker en borstkanker te veroorzaken. De Europese Commissie heeft sinds 2013 al de wettelijke verplichting om mens en dier daar tegen te beschermen. Dat moet gebeuren op basis van criteria.

Nu vier jaar te laat komt de Commissie met criteria die niet deugen en een voorstel dat niet deugt. Daarom steunen wij ook het bezwaar. Ik kan heel veel argumenten daarvoor aandragen, maar ik zal me focussen en beperken tot twee.

Ten eerste. Er is sprake van een veel te zware bewijslast, een haast onmogelijke bewijslast, en daarnaast een uitzondering voor gewasbeschermingsmiddelen zoals pesticiden en biociden die juist explicitiet bedoeld zijn om de hormoonhuishouding te verstoren.

Hiermee blijven heel veel hormoonverstorende stoffen op de markt en wordt de gezondheid van mens en dier niet beschermd. Daarnaast vinden we dat de andere consumentenproducten, zoals verpakkingsmaterialen, speelgoed en rubbergranulaatkorrels op kunstvoetbalvelden waar onze kinderen op spelen. Die moeten natuurlijk ook snel worden aangepakt. Want blootstelling aan Bisfenol A, aan een breed scala aan stalaten en fenolen. Dat moet gewoon stoppen.

Als dat niet kan met goede criteria, dan moeten we maar kijken of we het ook zonder kunnen doen. Door alle bekende en alle verdachte hormoonverstorende stoffen, in afwachtingin van goede criteria in een goed voorstel, op voorhand te verbieden.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over meerjarenplan voor de Noordzee

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over beschermingsmaatregelen voor tonijn en aanverwante soorten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer