Bijdrage plenaire verga­dering over het Maltese voor­zit­ter­schap met premier Joseph Muscat


18 januari 2017

Anja Hazekamp (PvdD): Uit de laatste Eurobarometer blijkt dat het grootste deel van de Maltese bevolking de Europese dierenwelzijnsregels wil verbeteren. Ik zou het Maltees voorzitterschap daarom willen vragen in te zetten op een nieuwe Europese dierenwelzijnstrategie. Met minder intensieve veehouderij. Met meer bescherming voor huisdieren. Maar hoe geloofwaardig is dit, wanneer Malta zelf een waar slagveld is voor vogels?

Miljoenen migrerende vogels gebruiken Malta als rustpunt op hun route. Maar de rust is ver te zoeken. Op dit moment is de najaarsjacht op tientallen vogelsoorten nog volop aan de gang. En in het voorjaar zullen ruim 10.000 jagers in amper drie weken tijd vele duizenden zomertortels en kwartels doden. En vallen vele andere vogels illegaal ten prooi aan deze jagers. Grauwe kiekendieven, gierzwaluwen, wielewalen, dat zijn zo maar enkele voorbeelden. Dit is onacceptabel en in strijd met alle internationale verdragen. U kunt kiezen: Malta als mooi mediterraan vogelparadijs of een moordeiland voor lustjagers.

En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de activiteiten van de verzoekschriftencommissie

Lees verder

Bijdrage visserijcommissie over een meerjarenplan voor de Noordzee (2)

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer