Bijdrage plenaire verga­dering over de acti­vi­teiten van de verzoek­schrif­ten­com­missie


15 december 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Veel verzoekschriften die we in het Parlement ontvangen gaan over dieren: bijvoorbeeld over het stierenvechten, over het eindeloos gesleep met dieren in overvolle veewagens, over het dwangvoederen van eenden en ganzen voor de productie van foie gras, over het doden van zwerfhonden in Roemenië, over het structureel knippen van staarten van biggen, over het gruwelijke lot van slachtpaarden en over het maken van een einde aan dierproeven. Kortom, burgers maken zich grote zorgen over de manier waarop wij in Europa met dieren omgaan en dat is ook logisch want het is een van de weinige waarden die we in Europa nog delen.

Deze gezamenlijke waarde is verwoord in artikel 13 van de Europese Grondwet. Dieren zijn wezens met bewustzijn en gevoel waar we ten volle rekening mee moeten houden. Toch wordt het merendeel van deze verzoekschriften door de Commissie afgedaan met de woorden “Dat is niet onze bevoegdheid”. Hoe kan de Commissie nog verbaasd zijn dat de burgers Europa de rug toekeren? Europa wankelt omdat u de zorgen van de burgers compleet negeert. Voorzitter, als u wilt dat mensen de Europese Unie belangrijk vinden, geef ze daar dan ook een reden toe. Maak goede regels voor dieren en zorg dat ze ook gehandhaafd worden. Doe wat u zou moeten doen en bescherm onze dieren. Want waren we 15 jaar geleden nog vooruitstrevend op het gebied van dierenwelzijn, inmiddels lopen we ver achter en als we nog langer stil blijven staan worden we ingehaald door China.

Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de Europese landbouwsubsidies.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over diepzee visserij in internationale wateren

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over het Maltese voorzitterschap met premier Joseph Muscat

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer