Bijdrage plenaire verga­dering over het kloneren van dieren


8 september 2015

Anja Hazekamp (PvdD): De geboorte van het schaap Dolly, het eerste gekloonde dier ter wereld, veroorzaakte in 1997 een grote golf van reacties in de wereld. Het leidde tot afschuw, ongeloof en verontwaardiging. En dat maakt het ook meteen een heel bijzonder onderwerp, want het is één van de weinige onderwerpen waar zowel het Europees Parlement als de Europese bevolking het helemaal over eens zijn. Het is moreel verwerpelijk en het zou verboden moeten worden. Europese burgers willen het niet, de consumenten willen het niet. De boeren hebben het niet nodig en de dieren betalen de prijs. Dat is samengevat waar klonen over gaat.

Allereerst de consumenten. Zij wijzen het massaal af en willen een vrije keuze om het te weigeren. Dus als het al op de markt komt, willen ze een goede etikettering. Het zal tot heel veel problemen leiden in de agrarische sector, nog veel meer dan we nu al hebben, omdat het zal leiden tot de ondergang van kleine boeren. Bovendien is er sprake van onmetelijk dierenleed. Want het enige doel is het creëren van nakomelingen van hoog productieve dieren.

Zelfs na drie decennia onderzoek is er nog geen voortgang geboekt, als het gaat om dierenwelzijn, als het gaat om effectiviteit en als het gaat om efficiëntie. Nog steeds sterft een overgrote meerderheid van de dieren bij de geboorte en slechts een klein percentage haalt het eerste levensjaar, gebukt onder ziektes en afwijkingen. Vele draagmoeders lijden ondraaglijk, zij lijden aan de ingreep zelf en zij moeten allemaal een keizersnede ondergaan. Dat wordt niet opgelost door deze twee voorstellen, omdat er heel veel zaken tussen de twee voorstellen invallen, zoals materialen, soorten, toepassingen en generaties.

De Partij voor de Dieren pleit voor een totaalverbod zonder enige uitzondering. Een verbod op het klonen van dieren en een verbod op de import.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

[...]

Anja Hazekamp (PvdD): Mijn collega pleit voor een tijdelijk verbod en niet voor een permanent verbod, maar we hebben tijdens de hoorzitting heel duidelijk gehoord dat er in de afgelopen decennia eigenlijk geen efficiëntieverbeteringen hebben plaatsgevonden, dat de techniek weinig voortgang heeft geboekt en dat het eigenlijk nog net zo slecht is als 30 jaar geleden.

Bent u niet van mening dat het veel beter zou zijn om een permanent verbod te houden? En u wees er bovendien op dat er vooral ethische bezwaren zijn, maar die ethische bezwaren zijn wel in de hele Europese Unie aanwezig. Zou een bijzondere procedure, zoals door de commissaris geschetst, hier niet gewoon gelegitimeerd zijn?

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de handel in zeehondenbont

Lees verder

Stemverklaring over de handel in zeehondenbont

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer