Stem­ver­klaring over de handel in zeehon­denbont


8 september 2015

Trade in seal products

(A8-0186/2015 - Cristian-Silviu Bu?oi)

Anja Hazekamp

Zeehondenbont is een onnodig modeproduct waarvoor zeehonden op wrede wijze worden gedood. Daarom werd de verkoop en invoer van zeehondenproducten in Europa jaren geleden verboden. Maar er waren twee uitzonderingen, de jacht op zeehonden in de Oostzee en de jacht door de inheemse volkeren (de Inuit). De Wereldhandelsorganisatie heeft zich hierover uitgesproken en vond voor het eerst in de geschiedenis dierenwelzijn een legitieme reden om de handel te beperken.

De Partij voor de Dieren vindt dat er geen excuus of rechtvaardiging is voor de jacht op zeehonden. Daarom heb ik voorgesteld om deze twee uitzonderingen te schrappen. 1. De jacht op Europese zeehonden is volstrekt overbodig. 2. Juist de jacht door de Inuit voldoet niet aan de Europese normen voor dierenwelzijn. Als de Inuit zeehonden nodig hebben voor hun voortbestaan, dan zouden we ze niet moeten stimuleren om zeehondenbont te verkopen aan Europa.

Voor het schrappen van de uitzondering voor de Inuit was geen meerderheid in het Europees Parlement te vinden. Toch heb ik met het eindvoorstel ingestemd, omdat het de grootschalige commerciële zeehondenjacht verder beperkt.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over het kloneren van dieren

Lees verder

Stemverklaring over een visserijovereenkomst tussen de EU en Guinee-Bissau

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer