Bijdrage land­bouw­com­missie over het gebruik van het paar­den­hormoon PMSG in Europa


8 november 2016

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel, Voorzitter.

Allereerst wil ik collega Girling bedanken voor haar goede werk. Het is hoognodig dat er een rapport verschijnt met alle aspecten omtrent het welzijn en verzorging van paarden. Zoals gezegd, ze worden voor veel zaken gebruikt: paarden, ezels, zelfs zebra’s die ook onder de paardachtigen vallen. Denk maar aan huisdieren, landbouwhuisdieren, werkdieren, maar ook dieren in dierentuinen en bijvoorbeeld in het circus. In al deze sectoren is er verschrikkelijk veel dierenleed onder deze paardachtigen.

Ik zal niet alles herhalen, want een aantal dingen staan heel goed in het rapport en een aantal zaken zijn al door de collega’s genoemd. Maar ik sluit mij aan bij de oproep van mijn collega uit Duitsland over het paardenhormoon: PMSG. Het gebruik van het hormoon waarmee moederdieren in de vee-industrie sneller vruchtbaar gemaakt worden, wordt in heel Europa gebruikt om koeien, varkens, schapen, geiten vruchtbaar te maken. Dat wordt verkregen uit bloed van drachtige paarden en dat rapport van mevrouw Girling, dat focust op Europese paarden. Maar dit komt dan wel niet uit Europese landen maar wordt hier heel veel gebruikt en leidt tot grote welzijnsproblemen, want er wordt structureel bloed afgenomen bij de merries en de ongeboren veulens, en die dieren worden vaak doodgeknepen.

Ik vind dat dit soort grove schendingen van dierenwelzijn niet gebruikt mogen worden hier in Europa en ik zou dan ook oproepen voor een verbod op de invoer van dit hormoon.

Tenslotte, mevrouw Girling die noemde de gepensioneerde paarden en dat die eigenlijk richting de voedselketens zou moeten gaan. Ik heb daar grote twijfels bij, want de handel in paarden, zeker slachtpaarden, leidt tot heel veel mistanden en is omgeven door schandalen. En een vleeshandelaar in Europa die rundsvlees met paardenvlees mengt die kan in België gewoon doorgaan. Ook in slachthuizen is er heel veel aan de hand. Dus ik zou de oproep willen steunen om iets aan de dierentransporten te doen en de situatie in de slachthuizen te verbeteren.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over biologische landbouw in de EU

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over emissies van luchtverontreinigende stoffen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer