Bijdrage plenaire verga­dering over de vermelding van het land van oorsprong van vlees op het etiket van bereide levens­mid­delen


9 februari 2015

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, jaarlijks worden miljoenen dieren door heel Europa gesleept alsof het strijkijzers zijn. Deze dieren zitten soms dagenlang samengepakt in overvolle treinen, veewagens, vliegtuigen of boten. Hun reis eindigt meestal in het slachthuis. En waarom? Omdat het slachten in Roemenië een paar centen goedkoper is. Of omdat parmaham nu eenmaal in Parma gemaakt moet worden van verse ham.

Een goed herkomstetiket met informatie over plaats van geboorte, opfok, opgroei en slacht van de dieren, maakt deze absurde diertransporten zichtbaar. Zo'n etiket geeft consumenten de kans te kiezen voor echte streekproducten en maakt vlees en vleesfraude beter traceerbaar.

Wij zijn groot voorstander van dit voorstel. We zouden daarnaast nog graag informatie over dierenwelzijn op het etiket zien, want dat ontbreekt wat ons betreft nog volledig. En we zouden graag het vlees van meer diersoorten, waaronder paardenvlees, toegevoegd zien.

Voorzitter, voorts ben ik van mening dat de landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

(De spreker stemt ermee in een "blauwe kaart"-vraag te beantwoorden (artikel 162, lid 8).)

[...]

Anja Hazekamp (PvdD): Dank voor deze vraag. Het is duidelijk dat consumenten die diversificatie ook willen. Zij willen het liefst producten die gemaakt zijn in hun eigen regio, zodat ze weten waar het vandaan komt. Op dit moment is het absoluut onmogelijk om te zien waar de salami of de pizza geproduceerd is, en onder welke omstandigheden. Wij vinden het belangrijk dat je dat ook op het etiket ziet, zodat consumenten de mogelijkheid hebben om echt een goede keuze te maken - zonder dat daar lange diertransporten aan vooraf zijn gegaan.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over een stappenplan voor een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs

Lees verder

Stemverklaring over de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Senegal

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer