Bijdrage plenaire verga­dering over dieren­welzijn, het gebruik van anti­mi­cro­biële stoffen en de mili­eu­ef­fecten van de indu­striële vlees­kip­pen­hou­derij


4 oktober 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, het is vandaag Werelddierendag en het is de eerste keer dat het Europees Parlement debatteert over het welzijn van kuikens in de vleesindustrie. Zo'n kip groeit in minder dan 6 weken van een klein kuikentje tot een kiloknaller van ruim 2 kilo. Ze zakken door hun poten en ze groeien letterlijk dood. In Nederland noemen we deze kip een plofkip.

Kuikens deden er 50 jaar geleden nog bijna een half jaar over om tot het gewicht van een volwassen dier te komen en nu slechts 42 dagen. Hun korte leven is een lange lijdensweg.

Ze zijn kreupel, ze hebben last van voetzweren, ze hebben enorme gewrichtspijn en hartfalen. Om zoveel mogelijk kuikens te laten overleven wordt enorm veel antibiotica gebruikt en dat alleen maar omdat in de Europese Unie de productie en consumptie dwangmatig moeten groeien, ten koste van de volksgezondheid, ten koste van het milieu en zeker ten koste van de dieren.

We moeten hier een einde aan maken door snelgroeiende kippenrassen zo snel mogelijk te verbieden. Daarnaast hebben kippen ruimte, frisse lucht, daglicht en een vrije uitloop nodig zodat ze dagelijks maar zeker ook bij een stalbrand naar buiten kunnen.

In de afgelopen 11 jaar heeft de Europese Commissie stilgezeten. Haar rapport waaruit blijkt dat er grote welzijnsproblemen zijn bij de kippen kwam 6 jaar te laat en gaf ook nog eens geen enkele oplossing.

Ik reken daarom op de steun van mijn collega's, maar vooral ook op de steun van de Europese Commissie om dit eindelijk aan te pakken en dieren de bescherming te geven die ze verdienen. En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.