Bijdrage mili­eu­com­missie over trans­pa­rantie en duur­zaamheid van de EU-risi­co­be­oor­deling in de voed­sel­keten


1 oktober 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Dank voor de uitleg van collega Sommer over dit uitvoerige rapport. Dat het rapport verre van optimaal is blijkt wel uit het grote aantal amendementen dat is ingediend. Ik wens mevrouw Sommer daar heel veel succes bij, om dat allemaal bij elkaar te brengen.

Ik zal focussen op twee punten. Het eerste punt is transparantie versus vertrouwelijkheid en het tweede punt is betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de studies.

De bestaande regels die gelden voor burgers over het recht op inzage moeten, op zijn minst, gegarandeerd blijven. Ik heb de Engelse vertaling nog niet helemaal gelezen, maar zover ik kan beoordelen zou het huidige voorstel dit recht toch inperken.

De Europese Commissie beweert dat het haar prioriteit is om vertrouwen van burgers te herstellen. Dan moet ze niet met een herziening van de voedselwetgeving komen die het burgers nóg moeilijker maakt en de industrie nóg makkelijker. De voorgestelde uitzonderingen voor de industrie, en ook voor EFSA overigens, om informatie toch als vertrouwelijk te beschouwen, moeten er wat mij betreft uit.

De Commissie beschermt met het huidige voorstel meer de industrie - en niet de mensen, dieren en het milieu. Ik hoop dat we dat verder kunnen inperken.

Het principe dat men hier moet hanteren is dat het recht op gezondheid van mens en dier en het recht op een gezonde leefomgeving belangrijker is dan de commerciële belangen van de gifproducenten. Het recht op gezondheid en op een gezonde leefomgeving is trouwens ook verankerd in de Europese verdragen en in de Aarhus conventie. Het is de plicht van de Commissie om dit recht te garanderen en het is de plicht van het parlement om dit recht te allen tijde te verdedigen.

Dan punt twee: betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de studies. Het is van groot belang dat studies in de beginfase van een goedkeuringsprocedure al worden vrijgegeven. Zodat derden, zoals wetenschappers en NGOs, de studies kunnen beoordelen. Vanzelfsprekend zou EFSA dan die beoordeling moeten meenemen in de assessment procedure.

Het is onacceptabel dat de industrie volledig verantwoordelijk is voor de veiligheidsstudies. En wat die betrouwbaarheid betreft, wat mij betreft worden die studies uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappers en zou dat gefinancierd moeten worden door de industrie.

Ik hoop dat we dit rapport in ieder geval op die punten kunnen verbeteren, want we willen toch allemaal debacles, zoals met de toelating van glyfosaat en de Monsanto Papers, voorkomen. Dank u wel.

Word lid

    Word lid Doneer