Bijdrage mili­eu­com­missie over het voorstel "Schone lucht voor iedereen"


11 oktober 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter. Jaarlijks overlijden in Europa bijna een half miljoen mensen door de gevolgen van luchtvervuiling. En dat aantal zal alleen maar toenemen, want de huidige Europese normen voor luchtkwaliteit zijn veel te slap om de gezondheid van mensen effectief te beschermen.

Wij kunnen en moéten daar iets aan doen.

Door uitstoot van auto's te beperken. Door emmissievrije zone's in steden in te stellen. Door de uitstoot van de industrie te beperken. Door fossiele brandstoffen in de ban te doen.

Maar deze resolutie gaat vrijwel volledig voorbij aan een van de belangrijkste oorzaken van luchtvervuiling: de intensieve veehouderij.

Ons voedselsysteem, in het bijzonder de intensieve veehouderij, is verantwoordelijk voor een enorme uitstoot van ammoniak en methaan. Maar liefst 94% van de ammoniakuitstoot en 40% van de methaanuitstoot, is afkomstig van de intensieve veehouderij.

Daarnaast worden op het platteland hoge concentraties fijnstof gemeten die uit megastallen afkomstig zijn. De veehouderij is daarmee verantwoordelijk voor vele longaandoeningen.

Er is genoeg wetenschappelijk bewijs voorhanden dat aantoont dat de intensieve veehouderij één van de grootste boosdoeners is van vervuilde lucht.

De veehouderij stoot wereldwijd ook meer broeikasgassen uit dan al het verkeer en vervoer samen.

We moeten af van deze vervuilende industrie. Niet door een beleid van pappen en nathouden, maar door voluit in te zetten op plantaardige voeding.

We moeten verantwoording nemen voor onze uitstoot en mogen burgers in Europa niet laten stikken.

Dus niet méér geld voor méér onderzoek waarvan we de conclusie –dat luchtvervuiling dodelijk is- al kennen.

En géén cadeautjes voor de auto-industrie door belastingvermindering voor lage uitstoot van auto’s in te voeren.

Maar van 'De vervuiler betaalt' het leidende principe maken. We gaan de rekening niet alleen presenteren aan weggebruikers. Het wordt tijd dat een van de grootste vervuilers, de intensieve veehouderij, fors gaat meebetalen!

Dank u wel.

Word lid

    Word lid Doneer