Bijdrage mili­eu­com­missie over de EU-klimaat­doel­stelling voor 2040


14 februari 2024

Anja Hazekamp (PvdD):

Dank u wel Voorzitter, en welkom Commissaris Hoekstra.

Voor geen van de sectoren is er hier een way out. Dat geldt voor ons allemaal, dat geldt voor de industrie en dat geldt dus ook voor de boeren. De realiteit is: het zal niet blijven zoals het was. De manier van boeren die zál veranderen.

Dat zei u 4 maanden geleden tijdens de hoorzitting voor uw aantreden als klimaatcommissaris. Wat is er in die 4 maanden veranderd? Want u doet nu precies het tegenovergestelde: u neemt geen maatregelen om de landbouw te vergroenen. U neemt geen maatregelen om de vee-industrie in te krimpen. Wat u betreft blijft Europa jaarlijks 8,4 miljard dieren slachten en verandert er helemaal niets.

Behalve het klimaat dan. Zonder een drastische vergroening van ons landbouwbeleid, inclusief een forse krimp van de veestapel, krijgen we de klimaatcrisis niet opgelost. Dat is een waarheid als een koe en dat weet u maar al te goed. Uw adviesorganen hebben u dat nogmaals verteld. Maar opnieuw is het - al te magere - doel van 30% vermindering van broeikasgassen in de landbouw, geschrapt. Geen woord over de onvermijdelijkheid van het minder dieren opfokken en afslachten. Geen woord over de noodzaak van het eten van minder vlees en zuivel eten. Geen woord over de urgentie om af te komen van het enorme gebruik van olie en gas voor de productie van giftige pesticiden en kunstmest.

Meneer Hoekstra, u had maanden geleden gelijk: als we onze aarde leefbaar willen houden dan is er voor geen van de sectoren een way out: waarom doet u dan nu alsof dit voor de landbouw wel zo is?

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over standpunten uitwisseling met Dr. Bernhard Url, uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over detergenten en oppervlakteactieve stoffen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer