Bijdrage plenaire verga­dering over de vernieuwing van de goed­keuring van glyfosaat


24 oktober 2017

Anja Hazekamp (PvdD): De Europese Commissie wil de goedkeuring van glyfosaat verlengen met 10 jaar, terwijl er voldoende bewijs is dat glyfosaat schadelijk is voor mensen, dieren en het leefmilieu. De Commissie en de Europese agentschappen, EFSA en ECHA, blijven zich verschuilen achter zogenaamde wetenschappelijke onderzoeken die door de industrie werden gemanipuleerd.

Het Europees Parlement heeft duidelijk aangegeven dat het deze praktijken niet langer duldt en dat het niet bezwijkt voor de lobby van de industrie. De Europarlementariërs hebben deze week een resolutie hieromtrent goedgekeurd. De resolutie roept de Commissie op om glyfosaat van de markt te halen en om het gebruik van veilige alternatieven te promoten. Er werd overeen gekomen dat glyfosaat tegen eind 2022 van de markt moet zijn, zowel voor particulier gebruik als in de landbouwsector. Hoewel ik vind dat glyfosaat direct van de markt moet, is een uitfasering in 5 jaar veel beter dan de door de Commmissie voorgestelde verlenging met 10 jaar.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie over de schapen- en geitenhouderij in de EU

Lees verder

Stemverklaring over minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer