Stem­ver­klaring over mini­mum­in­komen als instrument om de armoede te bestrijden


24 oktober 2017

Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden

A8-0292/2017

Anja Hazekamp

Deze resolutie vraagt om een nieuw systeem voor minimuminkomens op Europees niveau. De Partij voor de Dieren vindt dat armoede moet worden bestreden, bijvoorbeeld door een minimumloon in te stellen. Dit kan echter veel beter op nationaal niveau worden geregeld. Landen kunnen zelf veel beter inspelen op de verschillen die bestaan binnen Europa, bijvoorbeeld op het gebied van prijsniveaus, sociale zekerheidsstelsels en pensioenopbouw. Daarnaast is de kans groot, dat Brussel bij eventuele voorstellen voor een Europees minimuminkomen de laagste gemeenschappelijke deler zal hanteren wat uiteindelijk voor niemand tot verbetering leidt. Lidstaten kunnen onderling afspraken maken om tot vergelijkbare minimumlonen te komen.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de vernieuwing van de goedkeuring van glyfosaat

Lees verder

Explanation of vote on Regulation on Privacy and Electronic Communications

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer