Bijdrage land­bouw­com­missie over de schapen- en geiten­hou­derij in de EU


9 oktober 2017

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Ik wil u een ander verhaal vertellen. Ik heb tot nu toe veel verhalen gehoord over groei, meer dieren en meer steun. Ik ben hier geen voorstander van. Ik zal u iets vertellen over de gevolgen voor mens en dier.

Ik wil beginnen met de gevolgen voor mensen. Enkele jaren geleden vondin Nederland de grootste uitbraak van q-koorts wereldwijd plaats. Een vreselijke ziekte, waarbij alle besmette melkgeiten- en schapen zijn afgemaakt, 74 mensen zijn overleden, ruim 100.000 mensen besmet zijn geraakt en nog 800 mensen dagelijks kampen met de gevolgen van deze chronische ziekte.

Het gaat hier om een zoönose die vele levens kapot heeft gemaakt, omdat de economische belangen van geiten- en schapenhouders belangrijker werden geacht dan de volksgezondheid. Ik vind dat uitermate schrijnend.

Uit een onderzoek in Nederland is gebleken dat omwonenden van geitenstallen - en dan hebben we het niet over een paar geitjes in de bergen zoals we hier hebben gehoord, dan hebben we het over vele honderden gieten in een stal - vergroot risico lopen op longontsteking. In grote delen van mijn land, Nederland, is uitbreiding van geitenhouderijen daarom niet meer toegestaan. Ik zou daarom pleiten - naar aanleiding van dit initiatief - voor minder steun aan de geitenhouderij, tenzij het gaat om sanering. Gelet op de consumptie en de opbouw van de sector, leent deze sector zich daarvoor volgens mij uitstekend.

Tot slot voorzitter. Deze zomer zijn er gruwelijke beelden naar buitengekomen van een bokkenmesterij in Nederland die vol lag met dode en zieke dieren. In Nederland is er een toenemende vraag naar geitenmelk en er blijven teveel bokjes over. Ze worden bij de moeder weggehaald, vetgemest en geslacht.

Voorzitter. Dieren zijn geen producten. Het zijn levende wezens met bewustzijn en gevoel. Ik ga mij daar ook sterk voor maken als schaduwrapporteur bij dit initiatiefrapport. Dank u wel.

Interessant voor jou

Stemverklaring over beschermingsmaatregelen voor tonijn en aanverwante soorten

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de vernieuwing van de goedkeuring van glyfosaat

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer