Bijdrage plenaire verga­dering om een debat en resolutie over de Japanse walvis­jacht te agenderen


3 juli 2017

Anja Hazekamp (PvdD): Beste collega’s. Ik wil jullie verzoeken een debat over de Noorse walvisjacht aan de agenda toe te voegen, afsluitend met een resolutie in september. Walvissen behoren tot de meest imposante diersoorten, maar ook tot de meest bedreigde diersoorten. Daarom is de commerciële walvisjacht al sinds 1986 verboden.

Noorwegen is een van de weinige landen die dit verbod negeert en sinds 1993 heeft Noorwegen bijna 12000 walvissen gedood. Dat zijn er meer dan Japan en IJsland bij elkaar! Dit jaar heeft Noorwegen het quotum verhoogd tot bijna 1000 walvissen.

Beste collega's, we mogen dit niet laten gebeuren. Er wordt op dit moment door Noorwegen op walvissen gejaagd en ik vraag jullie steun om deze dieren te beschermen. Want kijken we als Europees Parlement toe hoe de laatste walvissen worden opgejaagd en dreigen uit te sterven, of doen we het maximale wat in onze macht ligt om dit tegen te gaan? Ik kies voor het laatste en ik hoop u ook.

Paul Rübig (EPP): Geachte voorzitter. Wij zijn voor het debat. Walvisvangst is een kritiek punt, en daarom vraagt de EPP om een afzonderlijke stemming. Wij zijn voor het debat, maar niet voor een resolutie.

Antonio Tajani (voorzitter): Mevrouw Hazekamp is voorstander van een splitsing van haar voorstel, dat wil zeggen vóór de stemming over het debat en vervolgens een stemming over de resolutie? Of wil zij haar voorstel behouden en het verzoek van afwijzing van het verzoek van de heer Rübig afwijzen?

Anja Hazekamp (PvdD): Dit is wel een dilemma. Een debat zonder resolutie, dat zegt in dit geval niet zoveel. Noorwegen weet dat er een internationaal verbod ligt en het wordt tijd dat dit Parlement zich duidelijk uitspreekt tegen de internationale commerciële walvisvangst, ook door Noorwegen. Daarom is een debat alléén wel een goed signaal, maar niet voldoende, absoluut niet!

Antonio Tajani (voorzitter): Dus u bent tegen het voorstel van de heer Rübig?

Anja Hazekamp (PvdD): Ja.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de verlenging van de toelating van glyfosaat

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over het illegaal gebruik van fipronil in landbouwbedrijven

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer