Bijdrage plenaire verga­dering over de toege­zegde herziening van EU-wetgeving inzake dieren­welzijn en Europese burger­ini­ti­a­tieven in verband met dieren­welzijn


14 maart 2024

Anja Hazekamp (PvdD):

Voorzitter, waar zijn de beloofde wetten voor dieren? Waar is het verbod op de kooien in de veehouderij? Waar zijn de nieuwe regels voor dieren die worden opgesloten in stallen en na een kort en ellendig leven worden geslacht?

Varkens hebben hun staartjes nodig. Kalfjes moeten kunnen opgroeien bij hun moeder. Eendjes moeten kunnen zwemmen in het water. De afgelopen tien jaar heeft de Partij voor de Dieren samen met tientallen organisaties hiervoor gestreden.

Mijn hart breekt wanneer ik denk aan al die dieren die nu in de steek worden gelaten. Hoelang? Hoelang moeten de dieren nog wachten? Geen dag langer! Wij willen nog voor de Europese verkiezingen alle beloofde wetten voor dieren. Er is geen excuus!

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de noodzaak van een urgent besluit van de Raad tot wijziging van de beschermingsstatus van wolven in het Verdrag van Bern

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over het welzijn van honden en katten en hun traceerbaarheid

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer