Bijdrage land­bouw­com­missie over het welzijn van honden en katten en hun traceer­baarheid


18 maart 2024

Anja Hazekamp (PvdD):

Hoewel honden en katten ons dierbaar zijn, wordt deze dieren veel leed aangedaan:

  • Door ze te mishandelen of te verwaarlozen
  • Door puppy’s illegaal te verhandelen via het internet
  • Door honden, zoals galgos, te misbruiken voor jachtwedstrijden
  • Door zwerfhonden- en katten massaal te vangen en te doden

Laten we een eind maken aan dit dierenleed. Honden en katten zijn onze beste vrienden dus laten we ze ook zo behandelen.

Het doel van het wetsvoorstel is goed. Maar er zijn verbeteringen nodig:

De chipplicht die de Commissie voorstelt, geldt niet voor álle honden en katten, maar alleen voor dieren die voor de verkoop bestemd zijn. Daarmee laten we een maas in de wet zitten, die misbruikt zal worden voor illegale handel. En die ervoor zorgt dat mishandeling van niet-gechipte dieren alsnog onbestraft blijft.

Ik wil ook een lans breken voor zwerfdieren. Nog steeds worden veel zwerfhonden - en katten gedood in Europa. Is de Commissie het met mij eens dat het doden van gezonde dieren zonder gedragsproblemen onaanvaardbaar is.

En is de Commissie bereid om diervriendelijke oplossingen, zoals identificatie, registratie en sterilisatie, in te bouwen in dit wetsvoorstel?

Als laatste punt: we zien de ene na de andere spoedprocedure voorbijkomen voor de boeren. Maar deze wetgeving voor dieren die gaat tergend langzaam. Dieren hebben lang genoeg gewacht, dus hup aan de slag!

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de toegezegde herziening van EU-wetgeving inzake dierenwelzijn en Europese burgerinitiatieven in verband met dierenwelzijn

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over het onderzoeksrapport van het Europees Chemicaliënagentschap over PVC en PVC-additieven

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer