Bijdrage plenaire verga­dering over de stemming over het meer­ja­renplan voor de Noordzee


29 mei 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, de Noordzee is een prachtig natuurgebied. Ze is zelfs het grootste natuurgebied van Nederland, met van oorsprong een grote soortenrijkdom die bescherming verdient.

Helaas wordt de Noordzee niet als zodanig beschermd en ook met dit plan krijgen de Noordzee en de dieren die daarin leven niet de bescherming die ze verdienen. Beschermingsmaatregelen voor haaien en roggen zijn zelfs geheel uit het oorspronkelijke voorstel weggestreept en met een truc wordt het mogelijk gemaakt om te blijven overbevissen, zelfs na 2020. Dit is in strijd met het gemeenschappelijk visserijbeleid en het is in strijd met de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voorzitter, dat kunnen we als Parlement niet accepteren.

In september vorig jaar stemde een ruime meerderheid van het Parlement voor het stoppen van de overbevissing. De lidstaten weigerden hierover te praten. Nu is het de beurt aan het Parlement om voet bij stuk te houden. Wij geven geen toestemming voor overbevissing.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies en visserijsubsidies moeten worden afgeschaft.

[...]

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, ik doe een beroep op regel 59.3 om nu over de ingediende plenaire amendementen te stemmen, voordat de compromistekst in stemming wordt gebracht. Over dit verzoek wil mijn fractie graag een hoofdelijke stemming.

De tekst van het Noordzeeplan maakt overbevissing mogelijk en is daarmee in strijd met de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het plan ligt veel te ver af van het mandaat dat het Parlement heeft gegeven in september. Internationale milieuorganisaties roepen zelfs op om tegen dit plan te stemmen.

Collega's, ik vraag uw steun om dit visserijplan te redden en vooral om de soorten van de Noordzee te redden. Zeg nee tegen overbevissing.

Interessant voor jou

Bijdrage landbouwcommissie tijdens hoorzitting over nieuwe GMO-technieken

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over de wetgevingsvoorstellen van het GLB voor de periode 2021-2027

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer