Bijdrage land­bouw­com­missie over de wetge­vings­voor­stellen van het GLB voor de periode 2021-2027


11 juni 2018

Anja Hazekamp (PvdD): De term 'hervormd' is eigenlijk te veel eer voor wat er nu hier op tafel ligt. Het Europees landbouwbeleid gaat door op dezelfde weg. Opnieuw wil de Commissie een astronomisch bedrag van 365 miljard euro gebruiken voor landbouwsubsidies. En een groot deel daarvan komt terecht bij de massaproductie van vlees en zuivel.

Elke dag lijden miljarden dieren in de vee-industrie. In megastallen, in ellenlange diertransporten en in barbaarse slachthuizen. Dierenleed mag wat kosten in Europa.

Ik heb eén concrete vraag. Herhaaldelijk heeft dit parlement zich uitgesproken tegen het gebruik van Europese landbouwsubsidies voor het fokken van vechtstieren. Keer op keer zegt de Commissie dat dit niet uitvoerbaar is vanwege de huidige landbouwregels.

Amper twee weken geleden stemde dit parlement met meerderheid in om dat aan te passen; om de landbouwregels zodanig aan te passen dat het wel kan.

Mijnheer de Commissaris, ik wil graag duidelijk antwoord op eén vraag: welke randvoorwaarden zorgen ervoor dat er in het nieuwe GLB geen landbouwsubsidies meer gegeven worden aan het fokken van vechtstieren?

En zegt u nu niet dat het niet kan. Want als u hennepplantages met planten die meer dan 0,2% THC bevatten kan uitsluiten voor subsidies, dan kan dat voor het meest bloederige volksvermaak op dit contintent zeker ook.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de stemming over het meerjarenplan voor de Noordzee

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering tijdens het debat met minister-president Rutte over de toekomst van Europa

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer