Bijdrage plenaire verga­dering over de octrooi­eer­baarheid van gewassen


16 september 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Al zo’n vier miljard jaar is er leven op aarde. En dit leven is geen eigendom, van niemand. En dat moet het ook niet worden.

Het idee dat je planten, dieren en biologische processen kunt patenteren is bizar. Maar toch is dat precies wat er gebeurt.

Zo bestaat er een octrooi op zalmen en forellen, die gevoerd worden met bepaalde planten waardoor het gehalte aan onverzadigde vetzuren wordt verhoogd. Maar die vissen en die planten, die zijn geen uitvinding.

Deze absurde patenten leiden tot monopolisering van ons voedsel en brengen de voedselzekerheid in gevaar. Maar ondanks grote weerstand van boeren, van burgers, van kwekers, van de Europese Commissie en van dit parlement deze kwalijke praktijken, blijft het Europees Octrooibureau toch octrooien verlenen aan voedingsmultinationals.

Dat is onacceptabel. Ik vraag dan ook aan de Commissie: wat gaat u doen?

En voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over de bescherming en herstel van bossen wereldwijd

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over een bezwaar op grond van artikel 112: de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stoffen chlorotoluron en flumioxazin

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer