Bijdrage mili­eu­com­missie over een resolutie over de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezel­schaps­dieren


6 november 2019

Anja Hazekamo (PvdD): Dank u wel Voorzitter

Het is al gezegd, maar na drugs en wapens is illegale handel in dieren, waaronder de handel in honden en katten, de meest lucratieve criminele activiteit in Europa.

Ik wil het vooral met u over de puppyhandel hebben, de hondenhandel. Piepjonge hondjes worden, veelal vanuit Oost-Europa naar West-Europa gesmokkeld. En dat levert enorm veel ellende op voor de dieren. Veel van de honden worden ziek of overlijden vroegtijdig. Ze worden vaak veel te vroeg bij hun moeders vandaan gehaald, wat later gedragsproblemen veroorzaakt. Deze dieren worden vervolgens, bijvoorbeeld in Nederland, op misleidende wijze via het internet te koop aangeboden.

Omdat de dieren vaak niet goed zijn gevaccineerd, is er ook een gevaar voor besmetting van hun eigenaars. Ik denk hierbij aan ziektes zoals bijvoorbeeld hondsdolheid, maar ook aan de honden die besmet zijn met ziekte als Leishmania.

Er geldt al een Europese verplichting om huisdieren te voorzien van een paspoort en een chip wanneer ze naar een ander land worden vervoerd. Maar vaak wordt er gerommeld met het paspoort en staat er geen betrouwbare of onvolledige informatie op de chip.

Laten we nu hier in Europa minimumeisen stellen aan de informatie die we op de chip zetten, zoals bijvoorbeeld de gegevens van de fokker, de tussenhandelaren, de eigenaar. Lidstaten krijgen op die manier de mogelijkheid om illegale handel, maar ook om bijvoorbeeld dierenmishandeling aan te pakken.

Ik denk bijvoorbeeld aan de afschuwelijke mistanden met de mishandelingen van galgos in Spanje, waar heel veel burgers zich zorgen over maken. Ik zal u de gruwelijke details besparen, maar als u zich realiseert dat bij veel galgo-eigenaren er een geloof is dat hoe meer de oude hond lijdt, hoe meer pijn die lijdt, hoe langer die gemarteld wordt, hoe beter de nieuwe hond zal gaan presteren bij de jacht. Dan kunt u zich daar zelf al een voorstelling van maken van de verschrikkelijke situaties die daar plaatsvinden. En vaak kunnen we de eigenaren van de honden niet achterhalen en dat zou hiermee ook aangepakt kunnen worden.

In de resolutie worden ook voorstellen gedaan om de puppyhandel tegen te gaan door de opsporingsdiensten beter te trainen in het opsporen en afhandelen van de puppysmokkel. Laten we deze gruwelijke handel aanpakken en een einde maken aan dit soort dierenleed, maar vooral ook om een einde te maken aan het verspreiden van gevaarlijke ziektes via deze huisdieren.

Dank u.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de noodsituatie omtrent klimaat en milieu

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over een bezwaar op grond van artikel 112: verlenging van vergunningen en het verlenen van nieuwe vergunningen voor producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit, of geproduceerd zijn met, genetisch gemodificeerde soja, katoen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer