Bijdrage land­bouw­com­missie over het illegaal gebruik van fipronil in land­bouw­be­drijven


31 augustus 2017

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Dank u wel mevrouw de directeur voor de toelichting. Deze fipronil-affaire heeft opnieuw aangetoond dat er iets grandioos mis is met de grootschalige wijze waarop wij in Europa onze dieren houden. Zoals we allemaal weten, heeft 1 niet-gecertificeerd bedrijf, met de dubieuze naam ‘Chickfriend’, ongestoord het illegale middel fipronil in honderden kippenschuren in Nederland kunnen spuiten waardoor miljoenen legkippen de giftige stof hebben binnengekregen en het middel vervolgens via de eieren op ons bord is beland. Van Roemenië tot aan het Verenigd Koninkrijk en ver daarbuiten.

Voorzitter, ik heb daar drie vragen over.

We hebben in Europa richtlijnen vastgesteld die het welzijn van dieren moeten beschermen. Denk bijvoorbeeld aan de Europese richtlijn voor bescherming van legkippen. Daarin staat dat bedrijven alle passende maatregelen moeten treffen om het welzijn van dieren te waarborgen en mogen dieren niet onnodig aan pijn of leed worden blootgesteld. Er mag geen onnodig letsel worden toegebracht.

Zonder ook maar enig moment rekening te houden met het welzijn van dieren, zijn er in mijn land, Nederland, koelbloedig honderdduizenden kippen vergast. En dagelijks neemt dat aantal toe. Simpelweg omdat het goedkoper was om deze dieren te doden dan ze te laten herstellen. Ik vind dat een grove schande!

Deze kippen waren niet ziek en vormden geen gevaar voor de volksgezondheid. Ik wil dan ook graag van de Commissie weten of zij het met mij eens is dat hier onnodig pijn, leed en letsel aan kippen is toegebracht en dat dat is in strijd met de Europese richtlijnen. Ik hoor graag hoe de Commissie in de toekomst dit soort praktijken gaat voorkomen.

Voorzitter, een tweede vraag.

Fipronil is in de Europese Unie gewoon toegelaten in de akkerbouw. Namelijk als bestrijdingsmiddel voor snijmais, dat overigens weer in de veevoerindustrie wordt gebruikt. Van fipronil weten we dat het schadelijk is, erg schadelijk is, voor bijen en andere bestuivende insecten.

Bent u het met mij eens dat als een middel legaal op de markt is, dat het gemakkelijker is om aan dat middel te komen en het in te zetten voor andere doelen, dan wanneer het überhaupt niet verkocht mag worden?

Ik vraag me af of er alternatieven voor deze stof beschikbaar zijn in de agrarische sector die niet of minder schadelijk zijn voor dier, mens, natuur en milieu, zodat fipronil geheel uit de Europese landbouw kan worden verbannen.

Tot slot voorzitter, nog heel kort.

De afgelopen weken hebben opnieuw aangetoond dat in Europa eenmaal vastgestelde richtlijnen voor dierenwelzijn slecht of niet worden nageleefd en dat controle vaak uitblijft. Het roer moet daarom om. Geen groei, maar krimp. Niet meer, maar minder dieren. Niet meer vrijhandel, maar lokale productie. Geen zelfregulatie, maar wetgeving.

Dit systeem is onhoudbaar en ik vraag mij af hoeveel schandalen de Europese Commissie nog nodig heeft om tot hetzelfde inzicht te komen.

En ook daarom ben ik ook voorts van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering om een debat en resolutie over de Japanse walvisjacht te agenderen

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de fipronilcrisis

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer